Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Stwierdzenie nieważności małżestwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Domeną współczesnych czasów jest dynamika podejmowanych decyzji. Zarówno w sferze biznesowej jak i osobistej. Niejednokrotnie chcielibyśmy zmienić podjęte decyzje, jednakże czasem może to napotykać na trudności. Jedną z poważniejszych decyzji każdego człowieka jest wstąpienie w związek małżeński. O ile przeprowadzenie rozwodu na drodze postępowania cywilnego może napotykać na trudności, o tyle stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w obrządku kościelnym w większości przypadków wymaga pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Instytucję stwierdzenia nieważności małżeństwa reguluje prawo kanoniczne. Postępowanie prowadzone przed organami kościelnymi ma na celu wykazanie, że małżeństwo nigdy nie zostało zawarte.

Rozwód kościelny – postępowanie

Do przeszkód małżeńskich należą min. wiek, niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego, czy też pokrewieństwo. Kodeks kanoniczny zawiera katalog poszczególnych przesłanek stwierdzenia nieważności małżeństwa. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia małżeństwa zmieniło się w ostatnich latach, co nie oznacza, że uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego jest proste. Nowelizacja prawa kanonicznego wprowadzona przez Papieża Franciszka przyspieszyła postępowanie, co nie przekłada się na to, że jest ono proste, a uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa
jest tylko formalnością. Wymagane jest sporządzenie prawidłowej skargi rozwodowej. Postępowanie przed Sądem Biskupim polega w szczególności na analizie twierdzeń stron oraz przesłuchiwaniu świadków. Właściwa przeprowadzenie tego postępowania decyduje w większości przypadków o korzystnym rezultacie. Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia powoduje, że małżeństwo jest uważane ze niebyłe od samego początku. Umożliwia to tym samym zawarcie związku małżeńskiego w obrządku kościelnym z nowym partnerem. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika w sporządzeniu skargi rozwodowej oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.