Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

ODSZKODOWANIA – GDAŃSK

 • Udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym poszkodowanym m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, zaniżonych odszkodowań, zadośćuczynień i wypłat z polis ubezpieczeniowych,  odwołanych i opóźnionych lotów, niedotrzymanych warunków umów;
 • Reprezentujemy Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem;
 • Reprezentujemy Klienta przed sądem w spraw o odszkodowanie oraz o zadośćuczynienie;
 • Udzielamy pomocy w:
  • kompletowaniu dokumentacji medycznej,
  • dokumentacji dla ubezpieczyciela,
  • uzyskaniu opinii rzeczoznawcy lub biegłego,
  • szacowaniu wysokości szkody.