Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

PRAWO AUTORSKIE – GDAŃSK

  • Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych dotyczących naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich a także ochrony wizerunku;
  • Reprezentujemy twórców jak i ich kontrahentów w negocjowaniu umów. Opracowujemy i opiniujemy umowy przeniesienia praw autorskich (m.in. do utworów tekstowych, graficznych, muzycznych, fotograficznych, plastycznych, audiowizualnych, itp.);
  • Sporządzamy, opiniujemy i bierzemy udział w negocjacjach wszelkich umów licencyjnych i sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, graficznych, muzycznych, fotograficznych, plastycznych, audiowizualnych, itp.);
  • Oferujemy pomoc przy uzyskiwaniu patentów na wynalazki, uzyskiwaniu praw ochronnych na znaki towarowe lub wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Reprezentujemy Klienta przed organami rejestracyjnymi.