Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ

Świadczymy pomoc prawną w zakresie m.in.:

 • postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, ABW, CBA;
 • udzielania wsparcia od momentu zatrzymania realizowanego m.in. poprzez udział w przesłuchaniach, wizyty osób tymczasowo aresztowanych;
 • sporządzania subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia (dotyczących przestępstw: zniesławienia, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej);
 • obrony podejrzanych, oskarżonych lub obwinionych;
 • reprezentowania pokrzywdzonych;
 • sporządzania wniosków o ukaranie w sprawach dotyczących wykroczeń;
 • sporządzania zażaleń, apelacji, kasacji;
 • sporządzania wniosków o odroczenie wykonania kary, zmiany sposobu wykonywania kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • przestępstw dotyczących bezpieczeństwa w komunikacji oraz posiadania narkotyków;
 • obrony w toku postępowania w sprawach nieletnich.

NA POTRZEBY SPRAW KARNYCH ZAPEWNIAMY DYŻUR PRAWNY 24 H/7 TEL.

Niezwłocznie postaramy się zapewnić pomoc obrońcy.

Brak pomocy obrońcy podczas pierwszego przesłuchania może zaważyć na wyniku całego postępowania karnego.