Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

PRAWO LOKALOWE I OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • Oferujemy pomoc m.in. w sprawach :
  • o eksmisję,
  • o zniesienie współwłasności, podział lub scalanie lokali i nieruchomości,
  • o zasiedzenie,
  • dotyczących ustanawiania odrębnej własności lokali,
  • o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu lokali komunalnych od gmin;
 • Prowadzimy obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;
 • Świadczymy pomoc zarówno na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych jak i ich organów;
 • Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie:
  • zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych,
  • ustanawiania zarządu nieruchomości,
  • opiniowania umów i uchwał podejmowanych przez wspólnotę,
  • przygotowywania projektów uchwał,
  • reprezentowania przed sądami i organami administracji publicznej.