Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

PRAWO PRACY – GDAŃSK

 • Świadczymy pomoc prawną zarówno pracodawcom jak i pracownikom; Sporządzamy projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • Doradzamy w bieżących sprawach kadrowych (urlopy, dokumentacja pracownicza, czas pracy);
 • Sporządzamy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych;
 • Bierzemy udział w negocjacjach oraz doradzamy w sporach ze związkami zawodowymi;
 • Opiniujemy układy zbiorowe pracy;
 • Doradzamy w zakresie zwolnień grupowych;
 • Reprezentujemy przy pertraktacjach ugodowych i prowadzimy mediacje;
 • Oferujemy pomoc w realizowaniu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej;
 • Reprezentujemy przed sądami pracy we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach:
  • odwołań od rozwiązania umów o pracę,
  • o odszkodowania i zadośćuczynienia;
  • o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • Oferujemy pomoc w sprawach:
  • związanych z wypadkiem w pracy lub w drodze do pracy,
  • z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • o molestowanie, mobbing i dyskryminację.