Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Rozwód, separacja, alimenty – PRAWO RODZINNE Gdańsk

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego. Realizujemy zarówno typowe zlecenia jak poprowadzenie sprawy rozwodowej , jak i nietypowe w postaci np. unieważnienia małżeństwa przed sądem kościelnym.

Sprawa rozwodowa z pozoru błaha, często wymaga ogromnego nakładu pracy związanego z zebraniem materiału dowodowego, uregulowaniem kwestii ewentualnych alimentów i kontaktów z dziećmi, jak i podziału wspólnego majątku. Kancelaria kompleksowo prowadzi tego typu sprawy.

Świadczymy również usługi związane z postępowaniem odnośnie uregulowania władzy rodzicielskiej jak i ubezwłasnowolnieniem członka rodziny.

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w sprawach m.in. o:

 • rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • alimenty (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustanowienie opiekuna;

Oferujemy także kompleksową pomocą prawną w sprawach

 • o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa kościelnego. Oferujemy
 • profesjonalne doradztwo prawne oraz przygotowanie wszelkich pism
 • procesowych z zakresu prawa kanonicznego.

Rozwód Gdańsk

Adwokat rozwodowy Trójmiasto