Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

PRAWO RUCHU DROGOWEGO

  • Reprezentujemy sprawców wypadków i kolizji drogowych oraz osoby poszkodowane;
  • Udzielamy pomocy prawnej kierowcom, którzy prowadzili pojazd po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
  • Świadczymy pomoc prawną w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi;
  • Zapewniamy pomoc prawną osobom obwinionym o popełnienie wykroczeń w ruchu drogowym (w tym przekroczenia prędkości).

NA POTRZEBY SPRAW DOTYCZĄCYCH JAZDY PO ALKOHOLU ZAPEWNIAMY DYŻUR PRAWNY 24 H/7 TEL.