Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

USŁUGI - KANCELARIA PRAWNA JP LEGAL ADWOKACI I RADCY PRAWNI

  • Udzielamy porad prawnych i sporządzamy opinie prawne;
  • Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów;
  • Sporządzamy wezwania do zapłaty, monitorujemy proces spłaty zobowiązań oraz sporządzamy wezwania do próby ugodowej;
  • Prowadzimy negocjacje z kontrahentami (przeciwnikami) Klientów w celu rozwiązania sytuacji konfliktowej a także sporządzamy projekt ugody, który zapewni Klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie jego sprawy;
  • Sporządzamy pozwy, wnioski, sprzeciwy od nakazu lub wyroku zaocznego, zażalenia oraz inne pisma procesowe (m.in. apelacje i skargi kasacyjne, a także formułujemy odpowiedzi na takie środki wniesione przez przeciwnika procesowego Klienta); Reprezentujemy naszych Klientów - na każdym etapie postępowania - przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi a także przed Sądem Najwyższym;
  • Reprezentujemy naszych Klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Świadczymy doradztwo i reprezentujemy Klienta w postępowaniu rejestrowym;
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych, m.in. przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz innymi organami administracji publicznej.

JP Legal - NASZE SPECJALIZACJE: