Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  • Świadczymy usługi zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających;
  • Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumentację postępowania w imieniu zamawiających (m.in. SIWZ, projekt umowy);
  • Reprezentujemy wykonawców, zamawiających lub podmioty przystępujące w postępowaniach odwoławczych, tj. przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.