fbpx

Wspólnoty mieszkaniowe

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną mieszkańcom oraz członkom wspólnot mieszkaniowych, jak i kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych.

Niestety nawet najlepiej zarządzana wspólnota mieszkaniowa często nie jest w stanie uniknąć problemów z mieszkańcami.  Mogą to być np. spory związane z  egzekucją należności od członków wspólnoty mieszkaniowej. Podejmujemy się nie tylko dochodzenia należności na drodze sądowej, ale  również przedstawiamy rozwiązania przedsądowe, np. propozycje ugodowe.

Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe przed sądami, urzędami administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Doradzamy w zakresie umów zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe. Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami i wykonawcami robót budowlanych.

Przygotowujemy projekty regulaminów porządkowych, organizacyjnych oraz uchwał wspólnot mieszkaniowych, a także zapewniamy kompleksową pomoc prawną w procedowaniu uchwał zgodnie z prawem. Uczestniczymy w posiedzeniach wspólnot mieszkaniowych.

Kierując się jak najlepszym  zabezpieczeniem interesów wspólnoty mieszkaniowej,  zapewniamy wsparcie  w negocjacjach we wszelkich przypadkach, w których wymagana jest zgoda wspólnoty (np. zgoda na zajęcie terenu pod ogródek restauracji, umieszczenie banneru reklamowego, otwarcie różnego rodzaju uciążliwych działalności). Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w kontaktach z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na ich terenie.

POMOC PRAWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Kierujemy także zindywidualizowaną pomoc prawną do mieszkańców i członków wspólnot mieszkaniowych. Weryfikujemy postanowienia zawarte w umowach oraz przedstawiamy rozwiązania, które najskuteczniej zabezpieczą  Twoje interesy.

Zapewniamy wsparcie właścicielom lokali oraz najemcom w szczególności w zakresie:

  • doradztwa prawnego w sprawach mieszkaniowych, lokatorskich czy spółdzielczych;
  • tworzenia projektów umów;
  • reprezentacji na zebraniach wspólnoty oraz wobec zarządu wspólnoty;
  • zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej oraz reprezentacji w sądach;
  • nabycia od wspólnoty części nieruchomości wspólnej;
  • podjęcia czynności w celu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez zarządcę lub administratora;
  • prowadzenia postępowań z tytułu rękojmi i gwarancji.

 

Krajowa Izba Radców Prawnych

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Specjalizacje