Jazda po alkoholu

Ile grozi za jazdę po alkoholu 2022?

Wsiadanie za kierownicę nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu jest kategorycznie zabronione przez polskie prawo. Choć dopuszczalna ilość promili we krwi wynosi 0,2, to jest to marginalna wartość. Wystarczy wypić zaledwie jedno piwo, aby ją przekroczyć. Kierowców, którzy po pijanemu wsiadają do pojazdu, czekają surowe konsekwencje. Sprawdź, z czym dokładnie wiąże się takie zachowanie i dlaczego warto go unikać (oczywiście pominąwszy kwestie etyczne).

Czy jazda po pijanemu to przestępstwo?

Jazda po pijanemu jest nieetycznym zachowaniem, które zagraża bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Z tego względu przepisy prawa dokładnie określają sytuację i parametry pozwalające określić, czy nietrzeźwa osoba popełnia przestępstwo.

Polskie prawo rozróżnia dwa stany, w których może się znaleźć człowiek w wyniku spożycia produktów alkoholowych. Są to:

  • stan po użyciu alkoholu — w takim stanie jest osoba, w której krwi znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu;
  • stan nietrzeźwości — w takim stanie jest osoba, w której krwi znajduje się powyżej 0,5 promila alkoholu.

Jeśli kierowca decyduje się na jazdę samochodem w stanie po spożyciu alkoholu, wówczas popełnia wykroczenie. Według Kodeksu wykroczeń może mu za to grozić kara wynosząca od 2500 zł do 30 tys. zł lub areszt domowy. Ponadto sąd może nałożyć na taką osobą zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Kierowca w stanie po spożyciu alkoholu musi się również liczyć z otrzymaniem punktów karnych. Do 17 września 2022 roku było 10 punktów. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym obecnie taka osoba dostanie aż 15 punktów karnych.

Jazda po pijanemu może być także przestępstwem. Ma ono miejsce wówczas, kiedy kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, czyli ma we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu. Za takie zachowanie grozi już znacznie większy repertuar sankcji. Po pierwsze, może to być grzywna, którą sąd nalicza w zależności od tego, jaka jest sytuacja majątkowa sprawcy. Kierowca może otrzymać od 10 do 540 stawek dziennych, przy czym jedna stawka dziennie może wynosić od 10 do 2000 zł. Kolejna kara, jaka czeka kierowcę prowadzącego pojazd w stanie nietrzeźwości to ograniczenie wolności do maksymalnie 2 lata. Polega ona na obowiązku wykonywania prac społecznych lub potrąceniu z wynagrodzenia. Taka osoba może także trafić do więzienia. Z pewnością otrzyma również zakaz prowadzenia pojazdów. Prawo jazdy zostanie jej odebrane na minimum rok do 15 lat. Poza grzywną trzeba się także liczyć z karą pieniężną na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, która może wynosić od 5 tys. do 60 tys. złotych. Kierowca otrzymuje także punkty karne — ich ilość jest jednak taka sama jak w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.

Na jaki czas zabierają prawo jazdy po alkoholu?

To, na jak długo kierowca traci prawo jazdy po prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu, zależy od tego, ile miał promili we krwi w momencie zatrzymania. Jeśli było to pomiędzy 0,2 a 0,5 promila, wówczas otrzyma zakaz wsiadania za kierownice na minimum 6 miesięcy, natomiast maksymalnie 36 miesięcy. Kara jest znacznie bardziej dotkliwa, jeśli alkomat lub testy pokażą więcej niż 0,5 promila. Wówczas takiemu kierowcy przyjdzie się pożegnać z prowadzeniem pojazdów na minimum rok. W skrajnych przypadkach prawo jazdy może zostać odebrane nawet na 15 lat.

Warto także wiedzieć, że prowadząc samochód po alkoholu, można stracić prawo jazdy na całe życie. Ma to miejsce w przypadku, kiedy kierowca w stanie nietrzeźwości spowoduje wypadek, w którym ofiary będą ranne lub poniosą śmierć.

Jak wygląda taka procedura utraty prawa jazdy? Jeśli policjant przeprowadzający kontrolę ma jakiekolwiek przypuszczenia, że kierowca może być w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości, wówczas ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem. W tym momencie osoba prowadząca pojazd jeszcze nie traci uprawnień, ponieważ terminową lub dożywotnią decyzję o zakazie kierowania samochodem może podjąć tylko prokuratura, lub sąd. Jeśli natomiast policjant będzie miał pewność, że kierowca jest nietrzeźwy, wówczas prawo jazdy zostaje natychmiastowo odebrane, a sąd ustala tylko czas trwania kary.

Jazda po alkoholu kiedy sprawa w sądzie?

Każdy kierowca, który zostanie zatrzymany pod wpływem alkoholu, będzie musiał stanąć przed sądem. To właśnie ten organ rozstrzyga tego typu sprawy. Warto wiedzieć, że nie ma znaczenia to, czy osoba przyłapana na gorącym uczynku dobrowolnie podda się karze. Za każdym razem to sąd ostatecznie zdecyduje, jaki będzie wyrok oraz na jak długo takiej osobie zostaną odebrane pozwolenia na prowadzenie pojazdów.

Na czas rozpatrywania sprawy ma jednak wpływ przyznanie się do winy. Jeśli kierowca dobrowolnie podda się karze, wówczas decyzja pojawi się szybciej, ponieważ nie będzie konieczności przeprowadzania postępowania przygotowawczego oraz innych formalności. Standardowo sąd ma 14 dni na wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.