fbpx

Konfiskata samochodu po alkoholu

Spis treści

Kiedy można skonfiskować samochód za jazdę pod wpływem alkoholu? Od kiedy to pijani kierowcy stracą samochód? Nowe prawo karne stało się faktem- ustawa ta została podpisana przez prezydenta.

Utrata auta za jazdę po alkoholu od kiedy?

Warto zaznaczyć, że odebranie pojazdu mechanicznego lub jego odpowiednika to jedna ze zmian w nowym kodeksie karnym proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowelizacja Kodeksu karnego zaostrza karę za najcięższe wykroczenia oraz wprowadza odebranie pojazdów mechanicznych za jazdę pod wpływem alkoholu. Dlatego też Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Obecnie prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, czyli jeśli poziom we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 to wykroczenie. Tylko jazda pod wpływem alkoholu, czyli powyżej 0,5 promila, jest przestępstwem. Nowy kodeks karny niewątpliwie zaostrzy przepisy dla kierowców.

Zmiany w kodeksie karnym mają wejść w życie dokładnie rok po ogłoszeniu ustawy. W związku z tym zmiany prawdopodobnie wejdą w życie w połowie grudnia 2023 r.

Odebranie pojazdu za jazdę w stanie nietrzeźwości będzie możliwe tylko za wykroczenia popełnione od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Za co można stracić samochód?

Konfiskatę pojazdu ma być stosowana, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila alkoholu lub miał wypadek z co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi albo też gdy jest recydywistą. Policja dokona tymczasowego zajęcia jego pojazdu na okres do siedmiu dni, po czym prokurator nakaże zabezpieczenie mienia, a sąd w tym wypadku nakazuje obowiązkowo konfiskatę pojazdu.

Jeśli sprawca kierował pojazdem należącym do jego pracodawcy, a nie jego własnym, w takim przypadku sąd ukarałby go grzywną.

Podwyższona zostanie również maksymalna kara za spowodowanie ciężkiego wypadku. Sprawcom wypadków drogowych pod wpływem alkoholu grozi do 16 lat więzienia, obecnie jest to do 12 lat, jeśli spowodują poważne obrażenia lub śmierć.

Nieco inaczej wygląda kwestia kar zawodowych kierowców za wykrycie alkoholu we krwi przy wykonywaniu obowiązków służbowych u pracodawcy. Konfiskata samochodu za alkohol jest tutaj bardzo problematyczna, ponieważ nie jest on własnością kierowcy. W tego rodzaju przypadku proponuje się dopłatę pieniężną w wysokości 5 000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Nowe przepisy uwzględniają również sytuacje, w których samochody są wynajmowane(leasing) lub współdzielone. Oznacza to, że pijani kierowcy, który spowodował wypadek takim pojazdem, będzie musiał zapłaci mandat w wysokości równowartości ceny pojazdu.

Podwyższona kara więzienia

Nowelizacja ustawy wprowadza surowsze kary pozbawienia wolności przede wszystkim dla pijanych kierowców. W związku z tym osoby te, które mają we krwi powyżej pół promila alkoholu stężenia alkoholu, są obecnie skazani na dwa lata więzienia. Natomiast w przypadku wejściu w życie nowelizacji kierowcom grozi kara pozbawienia wolności od trzech do pięciu lat. Konfiskata pojazdów za alkohol to kolejny krok do zmniejszenia liczby pijanych kierowców na drogach.

Reforma wskazuje, że wszyscy kierowcy, którzy mają we krwi co najmniej 1,5 promila alkoholu, muszą liczyć się z utratą samochodu W związku z tym nie ma znaczenia, czy taka osoba miała wypadek samochodowy, czy została zatrzymana w ramach kontroli policyjnej. Tylko w szczególnych okolicznościach sąd może odstąpić od decyzji wymierzenia surowej kary.

Jak wygląda konfiskata auta w Europie?

Na czym polega problem konfiskaty samochodów w Europie? W Europie nie jest to nowy przypadek. Dlatego też auto może zostać odebrane na Słowacji, w Danii, Szwajcarii czy też Francji. Jednak jazda pod wpływem alkoholu może być tylko jednym z wielu powodów nakładania takich kar w tych krajach. Innym powodem utraty pojazdu może być na przykład nie tylko przekroczenie dozwolonej prędkości, ale również agresywne zachowanie na drodze w stosunku do innych użytkowników drogi.

Konfiskata samochodu – Podsumowanie

Nie sięgaj po alkohol przed jazdą. Prezydent podpisał przyjętą przez Sejm poprawkę do kodeksu karnego. Teraz możesz stracić swój samochód na zawsze.

Nowelizacja Kodeksu karnego zakłada odebrania auta za jazdę po pijanemu, który ma w organizmie co najmniej 1,5 promila alkoholu.

Kiedy konfiskata samochodu? Zmiana prawa wejdzie w życie dopiero po roku od jej ogłoszenia, czyli w grudniu 2023 r.

Nowe przepisy zakładają, utratę samochodu w trzech przypadkach:

  • Kiedy dany kierowca jeździ samochodem mając poziom alkoholu we krwi co najmniej 1,5 promila, niezależnie od tego, czy brał on udział w wypadku samochodowym.
  • Kiedy dany kierowca ma co najmniej 0,5 ‰ i spowodował wypadek.
  • Jeśli kierowca jest recydywistą i ma we krwi co najmniej 0,5 ‰, zostanie ponownie zawieszony.

Warto dodać, że pojazd nie zostanie odebrany, jeśli jazda po alkoholu miała miejsce w innym samochodzie niż własny. Jeśli samochód jest cudzą własnością lub też jest wynajmowany (w ramach leasingu), sąd wymierzy karę grzywny stosownie do wartości zatrzymanego samochodu. Tę równowartość ustala sąd na podstawie uśrednionych danych z kalkulatora ubezpieczyciela.

Znowelizowany kodeks karny podnosi również maksymalny wymiar kary dla sprawców, którzy spowodują poważne wypadki. W związku z tym kierowcy w stanie nietrzeźwości, którzy spowodowali poważny wypadek, w tym śmiertelny, mogą zostać skazani na 16 lat więzienia. Warto wspomnieć, że obecne przepisy przewidują kary do 12 lat widzenia za tego typu przestępstwo.

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Jazda po alkoholu

Kary za jazdę po pijanemu w 2023?

Wsiadanie za kierownicę nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu jest kategorycznie zabronione przez polskie prawo. Choć dopuszczalna ilość promili we krwi wynosi 0,2, to jest

Kiedy należy się odprawa

Obecnie obowiązujące przepisy, regulujące kwestie prawne związane z prawem pracy zawarte w Kodeksie pracy posługują się wielokrotnie pojęciem „odprawy”. Wskazać należy, że w wypadku nawiązania

Jak wygląda rozwód?

Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, każdy z nich może żądać rozwodu (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd

Ile przysługuje urlopu?

Prawo do urlopu zawiera się w kategorii szerszego prawa do wypoczynku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

W myśl art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu. Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami doszło

Formalności spadkowe w sądzie lub u notariusza

Dla osób, które nie miały nigdy styczności z sądami dokonanie formalności spadkowych może nastręczać nie lada problem. Często już samo uzyskanie informacji, co należy zrobić jest niemożliwe. W