fbpx

Czy da się szybko załatwić rozwód?

Spis treści

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może orzec rozwód na żądanie któregokolwiek z małżonków, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego następuje, jeżeli między małżonkami zanikła więź gospodarcza, fizyczna oraz emocjonalna. O trwałym rozkładzie pożycia możemy mówić, jeżeli wyżej wspomniane więzi między małżonkami nie istnieją już od dłuższego czasu i nie ma szans na uratowanie małżeństwa.

Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, z winy jednego z małżonków albo z winy obojga małżonków. Większość rozwodów jest przeprowadzana bez orzekania o winie. W pozwie o rozwód powód musi wskazać, czy chce rozwodu z orzekaniem o winie (jeżeli tak – to z czyjej winy ma być orzeczony rozwód). Pamiętaj, że jeśli chcesz rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, w pozwie musisz wskazać wszystkie dowody przemawiające na korzyść twojego męża lub żony (twoje twierdzenia mogą okazać się niewystarczające). Rozwód bez orzekania o winie pozwoli zaoszczędzić zarówno Twój czas, jak i nerwy. Rozprawa wyznaczana jest po kilku miesiącach od wpłynięcia pozwu (w międzyczasie pozwany może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu odpisu pozwu wnieść odpowiedź na pozew). Rozwód bez orzekania o winie można uzyskać zazwyczaj już po pierwszej rozprawie. Warto poruszyć tutaj aspekt finansowy – od pozwu o rozwód pobiera się opłatę 600 złotych. W razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie połowę wpłaconej kwoty zwraca się powodowi.

Sąd prowadzący postępowanie rozwodowe może odstąpić od orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków. Uznaje się wówczas, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Bardzo ważną kwestią w sprawie o rozwód jest podział majątku wspólnego. O podziale majątku wspólnego sąd orzeka w odrębnym postępowaniu. Zdecydowanie szybszym sposobem jest zawarcie umowy o podziale majątku wspólnego, w którym małżonkowie samodzielnie ustalają przypadające im części majątku. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub użytkowanie wieczyste, należy udać się do notariusza, który sporządzi umowę w wymaganej formie.

Rozwód bywa wyjątkowo trudnym przeżyciem dla dzieci rozwodzących się małżonków. Przedłużająca się sprawa rozwodowa i walka między rodzicami ma wyjątkowo negatywny wpływ na dziecięcą psychikę, nierzadko jest też przyczyną kłopotów w szkole czy problemów ze zdrowiem rozwijającego się dziecka. Czy można szybko załatwić kwestię opieki nad dzieckiem po rozwodzie? Rozwodzący się małżonkowie mogą spisać tzw. plan wychowawczy, w którym uzgodnią, z kim dziecko będzie mieszkało. W planie wychowawczym należy poruszyć także inne kluczowe kwestie, np. sposób leczenia dziecka, wybór szkoły, kontakty z drugim rodziców, odwiedziny u drugiego z rodziców. Sporządzając plan wychowawczy, należy również wysłuchać dziecka i uwzględnić jego zdanie. Porozumienie na temat opieki nad dzieckiem wiąże sąd, o ile nie jest sprzeczne z dobrem dziecka.

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Jazda po alkoholu

Kary za jazdę po pijanemu w 2023?

Wsiadanie za kierownicę nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu jest kategorycznie zabronione przez polskie prawo. Choć dopuszczalna ilość promili we krwi wynosi 0,2, to jest

Konfiskata samochodu po alkoholu

Kiedy można skonfiskować samochód za jazdę pod wpływem alkoholu? Od kiedy to pijani kierowcy stracą samochód? Nowe prawo karne stało się faktem- ustawa ta została podpisana

Kiedy należy się odprawa

Obecnie obowiązujące przepisy, regulujące kwestie prawne związane z prawem pracy zawarte w Kodeksie pracy posługują się wielokrotnie pojęciem „odprawy”. Wskazać należy, że w wypadku nawiązania

Jak wygląda rozwód?

Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, każdy z nich może żądać rozwodu (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd

Ile przysługuje urlopu?

Prawo do urlopu zawiera się w kategorii szerszego prawa do wypoczynku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

W myśl art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu. Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami doszło