fbpx

Formalności spadkowe w sądzie lub u notariusza

Spis treści

Dla osób, które nie miały nigdy styczności z sądami dokonanie formalności spadkowych może nastręczać nie lada problem. Często już samo uzyskanie informacji, co należy zrobić jest niemożliwe. W dobie Internetu, gdzie znaleźć można setki stron z informacjami prawnymi ciężko jest ustalić, które informacje są pewne i sprawdzone. Dlatego w dzisiejszym wpisie chciałbym opisać ci jakie formalności spadkowe możesz wykonać w sądzie lub u notariusza. Zapraszam do dzisiejsze wpisu!

Pierwszą formalnością spadkową jaką należy wykonać jest ustalenie kręgu spadkobierców. Czynność tą można dokonać zarówno przed Sądem jak i notariuszem. Jeśli zdecydujesz się na dokonanie formalności spadkowych przed sądem, to powinieneś złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Przed notariuszem możesz uzyskać natomiast akt poświadczenia dziedziczenia.
Wniosek do sądu powinien zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  3. oznaczenie rodzaju pisma;
  4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
  5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  7. wymienienie załączników.

Powinien ponadto zawierać jak najwięcej informacji pozwalających na ustalenie kręgu spadkowego, to jest informacje o osobach dziedziczących, w tym ich adresy zamieszkania. Powinieneś też załączyć do wniosku aktu zgonu, małżeństwa zmarłego lub też aktu urodzenia, w celu ustalenia osób wchodzących w krąg spadkowy.

W celu dokonania formalności spadkowych przed notariuszem nie mogą istnieć wątpliwości co do kręgu osób będących spadkobiercami. W kancelarii muszą zgłosić się wszystkie osoby zainteresowane, jak również stanowiska stron nie mogą być sporne. Formalności spadkowe przed notariuszem nie mogą być dokonane w przypadku wystąpienia niektórych okoliczności. Dla przykładu czynności będą musiały się odbyć przed Sądem, jeśli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu ustnego. Inną częstą sytuacją jest jeśli spadkodawca nie zamieszkiwał w Polsce albo jego majątku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadane nieruchomości położone za granicą.

Jeśli masz problemy z załatwieniem formalności spadkowych, to skonsultuj się z nami. Pomożemy tobie przejść krok po kroku wszystkie niezbędne czynności, aż do całkowitego zakończenia formalności spadkowych.

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Konfiskata samochodu po alkoholu

Kiedy można skonfiskować samochód za jazdę pod wpływem alkoholu? Od kiedy to pijani kierowcy stracą samochód? Nowe prawo karne stało się faktem- ustawa ta została podpisana

Jazda po alkoholu

Jazda po alkoholu – kary w 2022?

Wsiadanie za kierownicę nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu jest kategorycznie zabronione przez polskie prawo. Choć dopuszczalna ilość promili we krwi wynosi 0,2, to jest

Kiedy należy się odprawa

Obecnie obowiązujące przepisy, regulujące kwestie prawne związane z prawem pracy zawarte w Kodeksie pracy posługują się wielokrotnie pojęciem „odprawy”. Wskazać należy, że w wypadku nawiązania

Jak wygląda rozwód?

Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, każdy z nich może żądać rozwodu (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd

Ile przysługuje urlopu?

Prawo do urlopu zawiera się w kategorii szerszego prawa do wypoczynku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

W myśl art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu. Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami doszło