fbpx

Formalności spadkowe w sądzie lub u notariusza

Spis treści

Dla osób, które nie miały nigdy styczności z sądami dokonanie formalności spadkowych może nastręczać nie lada problem. Często już samo uzyskanie informacji, co należy zrobić jest niemożliwe. W dobie Internetu, gdzie znaleźć można setki stron z informacjami prawnymi ciężko jest ustalić, które informacje są pewne i sprawdzone. Dlatego w dzisiejszym wpisie chciałbym opisać ci jakie formalności spadkowe możesz wykonać w sądzie lub u notariusza. Zapraszam do dzisiejsze wpisu!

Pierwszą formalnością spadkową jaką należy wykonać jest ustalenie kręgu spadkobierców. Czynność tą można dokonać zarówno przed Sądem jak i notariuszem. Jeśli zdecydujesz się na dokonanie formalności spadkowych przed sądem, to powinieneś złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Przed notariuszem możesz uzyskać natomiast akt poświadczenia dziedziczenia.
Wniosek do sądu powinien zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  3. oznaczenie rodzaju pisma;
  4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
  5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  7. wymienienie załączników.

Powinien ponadto zawierać jak najwięcej informacji pozwalających na ustalenie kręgu spadkowego, to jest informacje o osobach dziedziczących, w tym ich adresy zamieszkania. Powinieneś też załączyć do wniosku aktu zgonu, małżeństwa zmarłego lub też aktu urodzenia, w celu ustalenia osób wchodzących w krąg spadkowy.

W celu dokonania formalności spadkowych przed notariuszem nie mogą istnieć wątpliwości co do kręgu osób będących spadkobiercami. W kancelarii muszą zgłosić się wszystkie osoby zainteresowane, jak również stanowiska stron nie mogą być sporne. Formalności spadkowe przed notariuszem nie mogą być dokonane w przypadku wystąpienia niektórych okoliczności. Dla przykładu czynności będą musiały się odbyć przed Sądem, jeśli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu ustnego. Inną częstą sytuacją jest jeśli spadkodawca nie zamieszkiwał w Polsce albo jego majątku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadane nieruchomości położone za granicą.

Jeśli masz problemy z załatwieniem formalności spadkowych, to skonsultuj się z nami. Pomożemy tobie przejść krok po kroku wszystkie niezbędne czynności, aż do całkowitego zakończenia formalności spadkowych.

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Jazda po alkoholu

Kary za jazdę po alkoholu w 2024?

Jazda pod wpływem alkoholu to problem, który dotyka społeczności na całym świecie. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, jest to działanie surowo karane

Kiedy należy się odprawa

Obecnie obowiązujące przepisy, regulujące kwestie prawne związane z prawem pracy zawarte w Kodeksie pracy posługują się wielokrotnie pojęciem „odprawy”. Wskazać należy, że w wypadku nawiązania