fbpx

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Rosnąca świadomość, jak ogromny wpływ na rozwój czy kondycję firmy może mieć każda nieostrożnie zawarta umowa, sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej konsultują większość swoich działań z doświadczonym prawnikiem. Oferowana przez kancelarię prawną obsługa przedsiębiorców ograniczy ryzyko podjęcia nieroztropnej decyzji biznesowej.

Możliwość uzyskania na bieżąco porady prawnej może uchronić klienta biznesowego przed niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi (np. nałożenia wysokich kar finansowych). Wśród przedsiębiorców ważna jest odpowiednio szybka reakcja. Prowadząc biznes trudno pozwolić sobie na eksperymenty, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego.

NA CZYM POLEGA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Oferujemy stałą pomoc prawną, jak również konsultacje doraźne.

Świadczymy pomoc prawną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

Zapewniamy obsługę prawną  klientów biznesowych w szczególności w obszarach: prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, a także prawa administracyjnego.

JAKIE DZIAŁANIA OBEJMUJE OBSŁUGA PRAWNA FIRM?

Świadczona przez nas obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje:

 • szeroko pojęte doradztwo z zakresu kwestii prawnych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,
 • tworzenie opinii prawnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie regulaminów wewnątrzzakładowych, statutów, uchwał,
 • sporządzanie pism m. in. do kontrahentów, dłużników, instytucji publicznych, organów administracji, sądów,
 • zastępowanie przed sądami,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z dłużnikami, bankami, innymi podmiotami gospodarczymi, organami administracyjnymi,
 • pomoc prawną w procedurze przetargowej,
 • udział w postępowaniach mediacyjnych oraz w negocjacjach z kontrahentami,
 • pomoc w sprawach pracowniczych,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
 • obronę w sprawach karnych i karnoskarbowych,
 • pomoc prawną w zakresie RODO.

Udzielamy wsparcia przy załatwianiu formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapewniamy obsługę prawną w takich kwestiach jak:

 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przekształcenie i podział spółek,
 • rejestrowanie zmian w KRS,
 • zmiany w zakresie umów i statutów spółek.

 

Krajowa Izba Radców Prawnych

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Specjalizacje