Prawo autorskie

Kancelaria zajmuje się:

  • Reprezentowaniem Klientów w sprawach sądowych dotyczących naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ochrony wizerunku;
  • Reprezentowaniem twórców bądź ich kontrahentów w negocjowaniu umów. Opracowujemy a także opiniujemy umowy przeniesienia praw autorskich (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.);
  • Sporządzaniem, opiniowaniem wszelkich umów licencyjnych i sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.). Bierzemy udział w negocjacjach takich umów;
  • Pomocą przy uzyskiwaniu patentów na wynalazki, uzyskiwaniu praw ochronnych na znaki towarowe lub wzory użytkowe a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.  Reprezentujemy naszych Klienta przed organami rejestracyjnymi.

PRAWO AUTORSKIE - KANCELARIA PRAWNA GDAŃSK

ZADZWOŃ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY