Prawo cywilne

Sporządzamy i opiniujemy projekty umów, m.in.:

 • sprzedaży,
 • najmu i dzierżawy,
 • darowizny,
 • zlecenia,
 • o dzieło,
 • pożyczki,
 • użyczenia,
 • kredytu,
 • leasingu;

Świadczymy również usługi z zakresu prawa rzeczowego. Przygotowujemy m.in.:

 • umowy o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • umowy o korzystanie z nieruchomości;
 • Prowadzimy sprawy o:
 • zapłatę,
 • odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie,
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa
 • ochronę naruszonego posiadania.

PRAWO CYWILNE - POMOC PRAWNA

ZADZWOŃ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY