fbpx

Odszkodowania

Wypadki i inne niespodziewane zdarzenia, w wyniku których doznajemy strat materialnych bądź uszczerbku na zdrowiu, wiążą się nierozerwalnie z trudnymi przeżyciami. Warto w takich sytuacjach skorzystać z  fachowej pomocy.

Kolizja drogowa, kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia, czy też inne nieszczęśliwe wypadki są niestety codziennością. Odszkodowania za takie zdarzenia, często są albo niewspółmierne do wyrządzonej szkody, albo w ogóle nie zostają przyznane. W takich przypadkach trzeba pamiętać o możliwości odwołania się do sądu.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie profesjonalnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Dochodzimy odszkodowań od sprawców odpowiedzialnych za powstanie szkody, jak i od innych podmiotów zobowiązanych do jej naprawienia, w szczególności od zakładów ubezpieczeń. Podejmujemy się także prowadzenia procesów odszkodowawczych od Skarbu Państwa. Podmioty władzy publicznej bowiem również ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą (m.in. za niezgodne z prawem działania lub zaniechania, za szkodę, która powstała w związku z wydaniem aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia albo ostatecznej decyzji).

Doradzamy m.in. w sprawach dotyczących szkody na osobie – w przypadku utraty zdrowia (urazów, uszkodzeń ciała), cierpień psychicznych, śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku.

Pomożemy wyjaśnić przesłanki, które umożliwią uzyskanie odszkodowania z tytułu utraconego dochodu, renty, korzyści, które mógłbyś osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono, poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji, szkody rolniczej.

Pamiętaj, że przy dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, istotna jest prawidłowa analiza stanu faktycznego, która przyczyni się do uzyskania jak najwyższej rekompensaty.

Jeżeli jesteś zatem poszkodowanym w kolizji lub ofiarą wypadku, doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź szkody z winy podmiotu prowadzącego sklep, punkt usługowy, gastronomiczny itp., pomożemy Ci ustalić:

 • zasadność ewentualnego powództwa,
 • jakie kroki możesz podjąć,
 • jaki masz termin dochodzenia odszkodowania,
 • jakie musisz ponieść koszty,
 • jakie dokumenty (materiał dowodowy) powinieneś zgromadzić.

Zapewniamy pomoc prawną na etapie przedsądowym (wezwanie do zapłaty, ugoda, mediacje), jak i sądowym.

Reprezentujemy i doradzamy w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań m.in.:

 • z OC, AC, NNW w przypadku kolizji i wypadków komunikacyjnych;
 • za straty z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych;
 • za wypadki w pracy;
 • za błędy lekarskie i medyczne;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy);
 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów i z czynów niedozwolonych.

 

Krajowa Izba Radców Prawnych

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Specjalizacje