fbpx

Prawo autorskie

  • Reprezentowaniem Klientów w sprawach sądowych dotyczących naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ochrony wizerunku;
  • Reprezentowaniem twórców bądź ich kontrahentów w negocjowaniu umów. Opracowujemy a także opiniujemy umowy przeniesienia praw autorskich (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.);
  • Sporządzaniem, opiniowaniem wszelkich umów licencyjnych i sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.). Bierzemy udział w negocjacjach takich umów;
  • Pomocą przy uzyskiwaniu patentów na wynalazki, uzyskiwaniu praw ochronnych na znaki towarowe lub wzory użytkowe a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.  Reprezentujemy naszych Klienta przed organami rejestracyjnymi.
Krajowa Izba Radców Prawnych

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Specjalizacje