fbpx

Prawo internetu

Kancelaria zajmuje się:

  • Ochroną reputacji w sieci (identyfikujemy naruszenie, ustalamy sprawcę i uruchamiany postępowanie. Stworzony przez nas mechanizm postępowania w większości przypadków pozwala na polubowne zakończenie sporu. Przyspiesza to czas skutecznego załatwienia sprawy oraz prowadzi do uniknięcia kosztów postępowania sądowego;
  • Odzyskiwaniem kont/profili oraz podejmowaniem działań mających na celu ukaranie sprawcy;
  • Udzielaniem porad przy wdrażaniu wymagań prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, obowiązków informacyjnych w sprawie incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa, a także w kontaktach z organami administracji oraz służbami właściwymi w sprawach cyberbezpieczeństwa;
  • Doradzaniem klientom w kwestii cyberbezpieczeństwa, stosowania szkodliwego oprogramowania, kradzieży lub wyłudzania danych, szpiegostwa i innych naruszeń;
  • Doradzaniem podmiotom pokrzywdzonym cyberatakami i innymi naruszeniami w sieci;
  • Reprezentowaniem klientów w postępowaniach cywilnych i karnych służących naprawieniu szkód, usunięciu zagrożeń a także pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców przestępstw komputerowych;
  • Ochroną dóbr osobistych w internecie tj. publikacją w sieci wizerunku bez zgody osoby fotografowanej, naruszeniem dobrego imienia, czci, godności m.in. na forach internetowych, w korespondencji e-mail, na profilach społecznościowych, na stronach www;
  • Naruszeniami praw osób trzecich w związku z rejestracją i używaniem domeny internetowej;
  • Naruszeniami praw autorskich w internecie m.in. wykorzystywanie fotografii, grafiki, utworu muzycznego bez zgody autora, ze szczególnym uwzględnieniem portalu Allegro i Facebook’a;
  • Przejęciem profilu społecznościowego – pomagamy przy odzyskaniu profilu i inicjujemy postępowanie mające na celu ukaranie sprawcy takiego naruszenia (m.in. Facebook, Twitter, Google+).

 

Krajowa Izba Radców Prawnych

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Specjalizacje