fbpx

Prawo karne i prawo wykroczeń

Kancelaria zajmuje się:

 • Obroną podejrzanych, oskarżonych lub obwinionych;
 • Reprezentowaniem pokrzywdzonych;
 • Świadczeniem pomocy prawnej w trakcie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, ABW, CBA;
 • Udzielaniem wsparcia od momentu zatrzymania realizowanego m.in. poprzez udział w przesłuchaniach, wizyty osób tymczasowo aresztowanych;
 • Sporządzaniem prywatnych aktów oskarżenia (dotyczących przestępstw: zniesławienia, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej);
 • Sporządzaniem subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • Sporządzaniem wniosków o ukaranie w sprawach dotyczących wykroczeń;
 • Sporządzaniem zażaleń, apelacji, kasacji;
 • Sporządzaniem wniosków o odroczenie wykonania kary, zmiany sposobu wykonywania kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • Pomocą w sprawach o posiadanie narkotyków oraz związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ;
 • Obroną w toku postępowania w sprawach nieletnich.

Niezwłocznie zapewniamy pomoc obrońcy.
Brak obrońcy podczas pierwszego przesłuchania może przesądzić o wyniku całego postępowania karnego.

Krajowa Izba Radców Prawnych

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Specjalizacje