fbpx

Prawo pracy

Prawo pracy z uwagi na specyfikę zagadnień, którą reguluje, dotyka niemal każdego z nas. Powszechność nieporozumień na linii pracownik – pracodawca nie sprawia jednak, że konflikty zawodowe stają się obojętne emocjonalnie dla osób, które w nim uczestniczą. Stres związany z pracą ma silny, negatywny wpływ na życie rodzinne. W przypadku zatem wystąpienia w Twojej firmie rozwiązań czy też zachowań niezgodnych z przepisami Kodeksu pracy warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie prawa.

Zapraszamy do naszej Kancelarii, która w ramach usług prawnych dotyczących prawa pracy:

 • udzieli porady prawnej,
 • sporządzi projekt pisma lub umowy,
 • zapewni zastępstwo procesowe  przed sądem.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa pracy sprawia, że potrafimy skutecznie pomagać pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej. Umiejętności kształtowaliśmy dzięki prowadzeniu dużej ilości spraw z zakresu prawa pracy, udziałowi w negocjacjach z pracodawcami oraz dialogach ze związkami zawodowymi.

Udzielimy wsparcia podczas mediacji i negocjacji w sporze pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Prawnik zajmujący się prawem pracy może pomóc pracownikowi w wypracowaniu porozumienia z pracodawcą. Pamiętaj, umiejętnie zarządzany konflikt nie musi prowadzić do generowania wysokich kosztów i przekształcić się w spór sądowy.

W zakresie prawa pracy Kancelaria świadczy usługi obejmujące:

 • przygotowanie projektów umów o pracę oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • sporządzanie regulacji wewnątrzzakładowych:
  • regulaminów pracy,
  • regulaminów wynagradzania,
  • regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych,
  • procedur antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych;
 • przygotowanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy;
 • wsparcie w relacjach ze związkami zawodowymi;
 • reprezentowanie klientów – zarówno pracowników, jak i pracodawców – przed sądami pracy, Państwową Inspekcją Pracy, komisjami antymobbingowymi.

Przygotowujemy pozwy w sprawach, w szczególności:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • ustalenia treści umowy o pracę,
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę,
 • wypowiedzenia zmieniającego,
 • kar porządkowych (upomnienia, nagany, kary pieniężnej),
 • zapłaty wynagrodzenia i innych składników (odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, godzin nadliczbowych),
 • zadośćuczynienia  za mobbing, i  odszkodowania za dyskryminację,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • wypadków przy pracy.
Krajowa Izba Radców Prawnych

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Specjalizacje