Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się:

 • Pomocą prawną zarówno pracodawcom jak i pracownikom;
 • Sporządzaniem projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, a także umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • Doradztwem w bieżących sprawach kadrowych (urlopy, nagrody, kary, dokumentacja pracownicza, czas pracy);
 • Sporządzaniem projektów regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów wewnątrzzakładowych;
 • Negocjacjami oraz doradzaniem w sporach ze związkami zawodowymi;
 • Opiniowaniem układów zbiorowych pracy;
 • Doradztwem w zakresie zwolnień grupowych;
 • Reprezentowaniem przy pertraktacjach ugodowych i prowadzeniem mediacji;
 • Pomocą w realizowaniu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej;
  • Reprezentowaniem przed sądami pracy we wszelkich sprawach z zakresu
  • prawa pracy, a w szczególności w sprawach:
  • odwołań od rozwiązania umów o pracę,
  • o odszkodowania oraz zadośćuczynienia;
  • o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • Pomocą prawną w sprawach:
  • związanych z wypadkiem w pracy lub w drodze do pracy,
  • z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • o dyskryminację, molestowanie oraz mobbing.

PRAWO PRACY - KANCELARIA PRAWNA GDAŃSK

ZADZWOŃ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY