Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się:

 • Pomocą prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w sprawach m.in. o:
  • rozwód,
  • separację,
  • podział majątku,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • alimenty (zasądzenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • ustanowienie opiekuna;
 • Kompleksową pomocą prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa kościelnego potocznie nazywanymi „rozwodami kościelnymi”. Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne a także przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego.

PRAWO RODZINNE - KANCELARIA PRAWNA GDAŃSK

ZADZWOŃ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY