Zamówienia publiczne

Kancelaria zajmuje się:

  • Świadczeniem usług na rzecz wykonawców lub zamawiających;
  • Przygotowywaniem oraz opiniowaniem dokumentacji postępowania w imieniu zamawiających (m.in. SIWZ, projektu umowy);
  • Reprezentowaniem wykonawców, zamawiających lub podmiotów przystępujących w postępowaniach odwoławczych, tj. przed Krajową Izbą Odwoławczą lub przed sądami powszechnymi.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KANCELARIA PRAWNA GDAŃSK

ZADZWOŃ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY