Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

PRAWO INTERNETU – GDAŃSK

  • Zajmujemy się ochroną reputacji w sieci. Identyfikujemy naruszenie, ustalamy sprawcę, inicjujemy postępowanie. Wypracowany mechanizm postępowania w większości przypadków pozwala na polubowne załatwienie sprawy, co znacznie przyspiesza czas oraz prowadzi do uniknięcia kosztów postępowania sądowego;
  • Posiadamy doświadczenie w przedmiocie odzyskiwania kont/profili oraz podejmowaniu działań mających na celu ukaranie sprawcy;
  • Doradzamy przy wdrażaniu wymagań prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, obowiązków informacyjnych w sprawie incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa, a także w kontaktach z organami administracji oraz służbami właściwymi w sprawach cyberbezpieczeństwa;
  • Doradzamy klientom w kwestii cyberbezpieczeństwa, stosowania szkodliwego oprogramowania, szpiegostwa, kradzieży lub wyłudzania danych i innych naruszeń;
  • Doradzamy podmiotom pokrzywdzonym cyberatakami oraz innymi naruszeniami w sieci;
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych oraz cywilnych służących usunięciu zagrożeń, naprawieniu szkód oraz pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców przestępstw komputerowych

Prowadzimy doradztwo prawne i podejmujemy działanie w zakresie:

  • ochrony dóbr osobistych w internecie tj. publikacji w sieci wizerunku bez zgody osoby będącej na fotografii, naruszenia dobrego imienia, czci, godności m.in. na forach internetowych, w korespondencji e-mail, na profilach społecznościowych, na stronach www,
  • naruszenia praw autorskich w internecie m.in. wykorzystywanie fotografii, grafiki, utworu muzycznego bez zgody autora, ze szczególnym uwzględnieniem portalu Allegro i Facebook’a,
  • wrogiego przejęcia profilu społecznościowego. Pomagamy przy odzyskaniu profilu i inicjujemy postępowanie mające na celu ukaranie sprawcy takiego naruszenia (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
  • naruszenia praw osób trzecich w związku z rejestracją i używaniem domeny internetowej.